Östsam vill öka sitt samarbete

Västerviks kommun kan komma att stärka sitt samarbete med Östsam, Östergötlands regionförbund.

I februari ska Östsam undersöka om kommuner nära Östergötland är intresserade av ett närmare politiskt samarbete. Västerviks kommun som ligger geografiskt närmare Linköping än Kalmar är intresserade.
Till Västervikstidningen säger kommunalrådet Harald Hjalmarsson att det känns naturligt att lyfta samarbetet till en politisk nivå. Men han tillägger att det inte utesluter fortsatt tillhörighet med Kalmar län.