Satsning på busskort till elever kostar kommunen sju miljoner

Barn- och ungdomsnämnden i Linköping beslutar idag att kommunen ska börja betala busskort även för de barn som valt en annan skola än den kommunen anvisat som så kallad hemskola.

När barn- och ungdomsnämnden i Linköping idag håller sitt första möte med den nya borgerliga majoriteten efter valet gäller ett av de första besluten busskort till skolelever. Kommunen kommer nu att börja betala busskort även för de barn som valt en annan skola en den kommunen anvisat. Det innebär att gratis busskort även kommer gälla de elever som valt till exempel en friskola.
Satsningen kostar kommunen sju miljoner kronor och enligt Catharina Rosencrantz som är moderat och ordförande i nämnden vill man skapa rättvisa.
- Har man en möjlighet att välja så ska man också ha en reell möjlighet att välja. Vi tycker inte att det är okej att vissa ungdomar och barn inte ska ha möjlighet att ta sig till den skola de vill gå i.

Dålig idé enligt (s)

Sociademokraterna håller dock inte med. De tycker att det är en dålig idé att lägga pengar på gratis busskort. Valfrihet har en prislapp och detta är en prioritering som är felaktig med tanke på de behov som finns på andra håll inom skolan, lyder kritiken.
Men moderaten Catharina Rosenktantz tycker beslutet är rätt.
- Det här tycker vi är viktigt ur rättvisesynpunkt och som en valfrihetsreform.