35 miljarder satsas på landsbygden

Idag presenterades det nya landsbygdsprogrammet som innebär en mångmiljardsatsning på utvecklingen utanför städerna.

Det nya landsbygdsprogrammet med pengar från EU kommer att ge den svenska landsbygden 35 miljarder kronor under sju års tid för satsningar på sysselsättning och förnybara bränslen.

Idag presenterades programmet och den nya landsbygdspolitiken närmare på Jordbruksverket i Jönköping och Östergötlands lantbruksdirektör från länsstyrelsen Torvald Staaf var där. Han noterar att EU och Sverige nu tänker satsa rejält på utvecklingen av landsbygden.
- Både från den svenska regeringen och ifrån EU-kommissionen så betonas vikten av landsbygden. Alltså landsbygdens betydelse för landets utveckling och det är ju inom områden som turism och annan småskalig verksamhet och inte minst bioenergiområdet. Lantbrukets produktionsförmåga i energisammanhang poängteras ju speciellt av jordbruksminister Erlandsson.