Missbrukare får vänta på behandling

Heroinmissbrukare i Östergötland får inte den vård med Subutex och Metadon som de har rätt till enligt vårdgarantin.

Lennart Heine som är chef på beroendekliniken i Norrköping säger att det beror på att behovet av behandling ökat markant de senaste åren och att vården helt enkelt inte hinner med.

- Det finns en ansamling av heroinister i Norrköping och det problemet fanns inte för tio år sedan utan har exploderat och vårdresurserna har inte hunnit ökas i samma omfattning.

Subutex eller metadon ges till heroinister och ska ersätta heroinet så att de på så sätt kan komma bort från missbruket. Problemet är störst i Norrköping. Enligt Lennart Heine finns det idag runt 300 heroinmissbrukare i Norrköping och på beroendekliniken har de svårt att hinna med alla dem som behöver vård. I Linköping ser situationen helt annorlunda ut. Där uppskattar Lennart Heine att det finns ett tjugotal personer som är beroende av heroin.

”Kvarnarna mal långsamt i vården”
Enligt vårdgarantin ska de som behöver tillgång till Subutex eller Metadon få det inom 90 dagar. Det har alltså inte gått i Östergötland, beroende på det stora antalet missbrukare i Norrköping

- Jag tror att kvarnarna mal lite för långsamt i sjukvården. Ingen var beredd på vårdgarantin och vad den innebär för den här gruppen, säger Lennart Heine.

Att 10 av 21 landsting ändå klarat av att leva upp till vårdgarantin beror enligt Lennart Heine på att de antingen använt pengarna bättre eller att de har färre missbrukare som behöver vård.

Den nationella narkotikapolitiska samordnaren Björn Fries kräver nu mer pengar från regeringen för missbruksvård, något som Lennart Heine givetvis tycker är bra, men det räcker inte. Det gäller att hitta personal med rätt kompetens.

- Över tid är jag helt övertygad om att vi klarar det men vi klarar det inte inom de närmaste månaderna, säger Lennart Heine.