Ydres fäder stannar hemma mest i landet

Papporna i Ydre kommun är de mest jämställda i landet när det gäller att stanna hemma för vård av sjukt barn.

Enligt en sammanställning som SVT:s rapport har gjort så tar Ydres pappor ut 27,2 procent av alla föräldrapenningdagar 2006.

I hela landet har männens uttag av föräldrapenningdagar nästan fördubblats sedan år 2000 men fortfarande stannar kvinnorna hemma fyra gånger av fem.

I Östergötland stannar männen hemma nästan lika ofta som i landet som helhet. Ödeshög är den kommun där papporna är sämst på att stanna hemma för vård av sjukt barn. Bara drygt 17 procent av föräldrapenningdagarna i kommunen 2006 togs ut av män.