Lyckat projekt får fortsätta

Försöket med hälsoinriktning på SFI-undervisningen i Norrköping kommer att fortsätta.

Fler invandrare som läser svenska ska delta i projektet det här året.

Det var under förra året som 12 elever fick läsa svenska för invandrare och samtidigt kombinera undervisningen med olika hälsoaktiviteter.

Enligt Sven Käll som är ansvarig tjänsteman för projektet är man på rätt väg och därför ville man se hur undervisningen kan utvecklas ytterligare.

Det här året ska 32 personer delta i projektet.

Syftet är att få eleverna att må både fysiskt och psykiskt bättre och på så vis ska de lättare kunna lära sig svenska.