Lärare utbildas

Idag får lärare från grundskolan i Linköping lära sig mer om barn och brott.

Lärarna kommer få lyssna till föredrag från polis, åklagarkammare och brottsofferjouren.

Bland annat kommer man uppmärksamma hur samhället hanterar barn som riskerar att hamna i utanförskap och påföljder för unga som bryter mot lagen.

Dagen arrangeras av Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämpning, RBB, där Linköpings universitet och Linköpings kommun ingår.