Kinda kommun kritisk till teleavbrotten

Ledningsgruppen i Kinda kommun under stormen för nästan två veckor sedan har idag summerat hur arbetet sköttes under det akuta skedet.

Och kultur- och fritidschefen Jerker Carlsson, som lett gruppen, konstaterar att kommunens arbete sköttes bra men att tele-felen inte är acceptabla.

- Jag bedömer människor är i behov av att kommunicera och när man inte får den möjligheten så blir människor väldigt oroliga, säger Jerker Carlsson.

En åtgärd som kommunen vidtog under stormen var att ge åtminstone en del av de tele- och strömlösa ett informationsblad varje dag med lantbrevbärarna.
En lärdom som kommunen tog efter stormen Gudrun.

I trakten av Tidersrum söder om Kisa har en del av invånarna inte alls eller helt nyligen fått tillbaka el och telefon - fast eller mobil, båda försvann vid stormen.

Karl-Inge Andersson i Tidersrum drabbades själv och tycker att telefonförbindelserna måste bli säkrare.

- För telefon är ju bland det viktigaste. Ifall det händer något, säger han.

Under februari månad kommer ett allmänt medborgarmöte att hållas i Kisa med kommunrepresentanter ihop med el- och teleföretagen i kommunen.