Alltfler patienter anmäler skador i vården

Anmälningarna om patientskador inom landstinget i Östergötland ökar trots att landstinget profilerat sig på patientsäkerhet.

Förra året fick landstinget in 507 anmälningar från personer som ansåg att de fått en skada under sin vårdtid. 2005 var siffran drygt 450.

Enligt Annica Öhrn, som är patientsäkerhetssamordnare, beror ökningen på att fler och fler blir medvetna om att det finns en möjlighet att anmäla och få ersättning.

Patientförsäkringen kostar landstinget 15 miljoner kronor varje år.

- Om vi inte skadade så många patienter så behöver vi förmodligen inte betala så mycket i premie till försäkringsbolaget. Så om vi minskar skadorna på patienterna så kan vi säkert få de pengarna till annat, säger Annica Öhrn.