Kvällsskola erbjuds elever i Mjölby

Blåklintsskolan i Mjölby tänker erbjuda elever kvällsskola, syftet är att förbättra niondeklassarnas betyg.

Enligt Skolverkets senaste statistik var nästan hälften av eleverna vid Blåklintsskolan obehöriga att söka en gymnasieutbildning.

Insatsen med kvällsskola riktas nu mot niondeklassare utan godkända betyg i kärnämnena, skriver Östgöta Correspondenten.