Syresituationen i Östersjön kan bli sämre

Mycket tyder på att syresituationen i Östersjön kommer bli ännu sämre i år jämfört med förra året. De stormar som drabbat landet den senaste tiden har inte påverkat inflödet av syrerikt vatten från Kattegatt, det visar mätningar som gjorts på SMHI.

- Stormen Per var tyvärr under en lite kortare period. Det var inte tillräckligt lång tid som behövs för att det potentiellt bli ett stort inflöde, säger Pia Andersson som är oceanograf på SMHI.
Under stormen Per och perioden innan då det också blåste  kom det in en del vatten från Kattegatt men inte tillräckligt för att det ska påverka syresituationen i Östersjön.
På grund av att vattnet har varit varmare än vanligt innehåller det mindre syre, samtidigt har vattennivåerna varit högre än normalt vilket gör det svårt för det tunga syrerika vattnet att strömma in i genom Öresund.
Syresituationen var dålig redan förra året och kommer bli ännu sämre i år om det inte kommer in mer syrerikt vatten. Men de låga temperaturerna över landet gör att förutsättningarna kan ändras om det börjar blåsa igen och Pia Andersson hoppas på fler stormar för Östersjöns skull.
- Nu när vi har bra syresituation i Kattegatt så kanske vi vill se fram emot en lång stormperiod.