Mängdbrotten minskar

De så kallade mängdbrotten i Östergötland minskar. Det visar uppgifter från Rikspolisstyrelsen.

2005 inledde polisen en större satsning på att förebygga, utreda  och klara upp de vanligaste brotten som till exempel stölder, inbrott, misshandel och skadegörelse. Satsningarna har nu gett  resultat.
Under förra året minskade mängdbrotten i länet med 13 procent. Trenden ser likadan ut i nästan samtliga län i landet. Endast två län hade fler anmälda mängdbrott under 2006. Västerbotten hade en ökning med åtta procent och Uppsala 0,1 procent.
Totalt minskade antalet brott i hela landet med drygt två procent.