Regeringen vill få bort stormfälld skog snabbt

Regeringen vill införa flera undantagsregler som underlättar för skogsägare att snabbt transportera bort de skadade träden efter stormen Per. Detta för att undvika ytterligare spridning av skadeinsekten granbarkborre.

Regeringen vill bland annat ändra reglerna för utländska förare att jobba i de stormdrabbade länen berättar Ingrid Larsson som är politisk sakkunnig på näringsdepartementet.
- Vi bereder just nu ett ärende med en mycket hög prioritet som handlar om att ge dispens till utländska åkare för att kunna hjälpa till att få ut timret ur skogen.
Efter orkanen Gudrun tog det lång tid innan politikerna gav liknande dispens till utländska förare vilket gjorde att transporterna kom igång flera månader efter stormen. Nu vill regeringen undvika samma misstag säger Ingrid Larsson och därför vill man så fort som möjligt driva genom undantagsreglerna.
Parallellt med dispensen för utländska förare vill regeringen att Vägverket ger tillstånd för timmerbilar att köra iväg de fällda träden, trots att det kan medföra stora skador på vägnätet. Åtgärderna kommer att innebära skador och slitage på vägnätet till en kostnad av 90 miljoner kronor.