Pengar till nya naturreservat

Länsstyrelsen i Östergötland har fått 48 miljoner kronor av Naturvårdsverket som ska användas till naturvårdsåtgärder under året.

Av de 48 miljonerna ska 26 användas till att köpa mark som ska bli naturreservat. 12 miljoner går till att vårda naturreservat. Bland annat kan Länsstyrelsen börja projektera ett naturum vid Tåkern.
Pengarna kommer också användas till åtgärder för att skydda utrotningshotade arter och restaurering av vattendrag. De arter som därigenom får ett bättre skydd är bland annat utter, flodnejonöga, flodpärlmussla och öring. Åtgärder kommer genomföras vid bland annat om Pjältån och Torshagsån i Norrköping, samt Olstorpsbäcken i Ydre kommun.
- Nu kan vi verkligen börja jobba med att genomföra åtgärder för att skydda levande vattendrag, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh på länsstyrelsen.