Inga pengar till att minska föroreningar

Norrköpings kommun har inte haft tillräckligt med pengar för att kunna minska luftföroreningarna på Östra Promenaden så som det var tänkt. Tekniska kontoret har inte fått några extra pengar till åtgärder utan har fått ta från sin egen budget. Något som inte är hållbart i framtiden.

Mätningar som gjorts vid Östra Promenaden i Norrköping visar att halterna av små partiklar som kommer från avgaser och däckslitage från trafiken fortfarande är hälsofarliga och överskrider de gränsvärden som finns inom EU för luftkvalité. Enligt lag måste kommunen införa åtgärder för att minska föroreningarna och miljökontoret har arbetat fram ett åtgärdsförslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till om en månad.
Men när kommunen upptäckte de höga värdena infördes en åtgärd omedelbart och man började använda dammbindningsmedlet CMA. Kommunstyrelsen gav dock inga extra pengar till tekniska kontoret utan de har fått ta pengar från sin egen budget för att kunna använda medlet. Leif Lindberg som är chef för tekniska kontoret säger att de nu använder CMA sparsamt.
- Just de här dagarna när vi vet om att vi kommer att få höga värden då går vi in och använder CMA. Vi har omprioriterat själva för att se till att inte överstiga gränsvärdena men vi har ingen uthållighet att kunna göra det här om inte kommunstyrelsen anslår ytterligare medel.