Miljovänlig stadsdel i Linköping

Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping har beslutat att stadsdelen Djurgården i sydvästra delarna av staden ska bli en modell för långsiktigt hållbar utveckling.

Stadsdelen Djurgården ska bli miljövänlig och en detaljplan ska nu tas fram. Kommunen kommer att samarbeta med forskare och näringslivet för att använda den senaste miljötekniken i bygget.

Enligt en översikt kan det byggas 3000-5000 bostäder i området.