Privat bolag löser exportproblem

Ett nybildat privat bolag ska göra det möjligt för Svensk biogas och Tekniska verken att börja exportera.

Linköpingsföretagen är världsledande inom biogasteknik och avfallshantering, men eftersom lagen inte tillåter kommunägda bolag att sälja produkter utanför kommunen, har det fram till nu hindrat export.

Swedish Biogas International AB heter det nya företaget som nu ska göra det möjligt att låta Tekniska verkens och Svensk biogas produkter gå på export. Det handlar om allt från hela biogasanläggningar till kunskaper om biogasprocessen. Det nya bolaget ägs av Stig Holm, koncerchef på Tekniska verken, som också har gått in med egna pengar.

Så sent som i höstas ville Linköpings kommun att regeringen skulle tillåta kommunala bolag att exportera. Men genom den här lösningen är en en ändring av kommunallagen inte lika aktuell, säger kommunalrådet Gösta Gustafsson.

Den ekonomiska risken ligger istället hos det nybildade bolaget, som ska betala tre procent av sin omsättning till Tekniska verken och svensk biogas, som ytterst ägs av Linköpings kommun. Tekniska verken och Svensk biogas får också in pengar på att hyra ut personal till det nya bolaget.

Världsmarknaden för miljöteknik beräknas till 6000 miljarder kronor per år. Men hur stor del av den marknaden som Swedish Biogas kan kapa åt sig kan ägaren Stig Holm inte svara på i dagsläget.