Landstinget önskar lagändring

Landstinget i Östergötland vill ha en lagändring för att det ska bli lättare att stoppa personer som utsätter andra för upprepade hot och trakasserier, så kallad stalkning.

Tillsammans med organisationen Sveriges kommuner och landsting vill man föra upp frågan till justitiedepartementet.

Idag måste varje enskilt hot polisanmälas och utredas för sig. Och det blir ohanterligt anser man på landstinget i Östergötland, där ett 50-tal anställda drabbats, bland annat via mängder av e-post.
- Vi vill att man på justitiedepartementet verkligen ska tänka till på detta för det förekommer ju inte bara här, säger Lars-Åke Pettersson som jobbar med it och säkerhet på landstinget i Östergötland.
- Vi tycker att det är mängden av hot och förföljelse som tillsammans ska leda till någon form av straffpåföljd.