Glesbygdspott ökar klyftorna i Linköping

Barn i Linköpings landsbygdsskolor ska få mer pengar. Det har den borgerliga majoriteten i barn- och ungdomsnämnden beslutat.

Men socialdemokraterna tycker att det sker på bekostnad av barnen i socialt belastade omrdåen inne i Linköping.

- Jag tycker att det är fullständigt  oacceptabelt. Vi vet att barn har olika behov och barn som bor i till exempel Skäggetorp och Ryd har ett större behov av ekonomiska resurser. Det handlar om föräldrarnas utbildningsbakgrund och om andelen utlandsfödda som gör att det krävs mer pengar. Att då ta pengar från de skolorna och lägga dem i en glesbygdspott är att öka klyftorna i Linköpings kommun och det kan vi aldrig acceptera, säger Kent Waltersson (s) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden i Linköping har ändrat i budgeten och flyttat över 1,4 miljoner kronor till en pott för glesbygden. Kent Waltersson är kritisk och han tycker att det är dags att man diskuterar hur små skolorna på landsbygden kan vara, även om han säger att han inte vill stänga glesbygdsskolorna.

- Nej det vill jag inte. Jag tycker att man måste diskutera vad som är den pedagogiska gränsen för en grundskola när det gäller elevantal. Det finns givetvis en undre gräns och den diskussionen kommer jag att medverka till att initiera. Det är en pedogisk fråga hur små eller stora skolor vi ska ha, tycker jag.

Linköping, en delad stad
Kent Waltersson tycker det är särskilt olämpligt att flytta pengar till landsortsskolorna just nu. Kommunens väldfärdsbokslut visar enligt honom att Linköping redan idag är en delad stad mellan dem som har och dem som inte har. Det nya beslutet ökar skillnaderna, anser han.

- Det är skolor som Rosendalsskolan, Solhagaskolan och Nygårdsskolan som är de stora förlorarna när man så att säga minska den här resursen som går till de mest socialt utsatta områdena. I en kommun som Linköping borde det finnas en annan lösning på problemet.