Sörmlandselever till Krokek

Elever från Stavsjö skola utanför Nyköping kan kommat få gå i skolan i Krokek till hösten.

Orsaken är att skolan i Stavsjö läggs ner eftersom klasserna där riskerar att bli för små.

De Stavsjöelever som hamnar i Krokek kommer att få åka buss dit.