Bara buss på Dalviksgatan

Tjänstemännen i Norrköping har nu sagt sitt om trafiken på Dalviksgatan i området Skarphagen.

Enligt deras förslag ska gatan sammanlänkas med Hjalmar Brantings gata, men vägen kommer att utformas så att det bara är bussar som kan ta sig fram.

Som vi tidigare berättat har många boende i området protesterat mot vägbygget eftersom de är oroliga för att trafiken kommer att öka i området.

Fredrik Bjuvander är en av dem som protesterat. Han är nöjd med att det bara blir bussar som får köra på den nya vägen.

- Det ser vi positivt på. Att det bara blir busstrafiken som ska kunna gå på vägen. Den har vi ju aldrig varit emot utan det är ju biltrafiken som vi sagt ifrån om eftersom det finns dagis, skola och omsorgsboende är i området. Det känns bra faktiskt.

Tjänstemännens förslag är en liten seger för de boende som motsatt sig den nya vägen. Men Fredrik Bjuvander är ändå lite orolig för att det trots allt blir bilar på vägen i framtiden.

- Lite av den känslan finns ju med i magen eftersom man faktiskt satsar pengar på att bygga vägen. Ska bussarna åka så är ju inte steget långt till att man låter bilar köra. Man skulle vilja ha garantier på att det inte ska gå någon biltrafik där i framtiden, säger Fredrik Bjuvander.

Imorgon fattar nämnden beslut i frågan.