Eon vill ha biogasledning från Händelö

Energibolaget Eon vill bygga en biogasledning från Händelö utanför Norrköping till centrala delarna av staden.

Ledningen ska användas för att föra över gas ifrån den nya biogasfabriken som byggts på Händelö och meningen är att den ska kopplas ihop med det befintliga ledningsnäten i Norrköping.

På så sätt ska man slippa att köra ut gasen med lastbil till de olika tankställena i stan.

Tillstånden för ledningen är inte klara utan just nu under prövning.