Icke godkänt för regeringens förslag om betyg från årskurs 1

Från 1 juli kan det bli möjligt för lärarna att sätta betygsliknande omdömen på elever från årskurs 1. Det är skolministern Jan Björklund (fp) som lagt fram ett förslag på lagändring idag.

Men 12-åriga Mirna Pozo Bahto i Norrköping tycker att det är helt fel väg att gå.

- Jag tycker inte alls att det är kul. För själv har jag redan problem i skolan. Jag tycker redan att man betygssätts från förskolan när alla får veta hur det går. Det bevisar bara hur dålig man är eller hur bra man är. Och de som är bäst får övertag i klassen. De som är dåligare blir sämre i allting då. Man blir undertyckt och undertryckt, säger Mirna Pozo Bahto.

- Man är så liten, det är redan så jobbigt i skolan. Då blir det som att man skolan handlar bara om att göra andra glada. Jag vill inte att andra ska bli glada för att jag har bra betyg. Jag vill att de ska bli glada för att jag kan saker.

Från 1 juli kan det alltså bli möjligt för lärarna att sätta betygsliknande omdömen på sina elever och redan från årskurs 1 ge eleverna godkänt och icke godkänt i de olika ämnena. Enligt skolminister Jan Björklund (fp), som idag presenterade regeringens förslag idag, har föräldrarna rätt att få mer tydlig information än idag.

Men lärarna Kerstin Schill och Birgitta Malm på De Geer Skola i Norrköping tycker inte att det är ett bra förslag. De tycker att möjligheterna för föräldrarna att veta hur det går för deras barn redan finns idag.

- Vi har redan idag bra metoder för att se vad barnen klarar av och barnen får veta det i utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar. Betyg känns lite förlegat, säger Kerstin Schill.

Viktigt att få veta tidigt
Folkpartistiska riskdagledamoten Karin Granbom från Östergötland tycker absolut att förslaget är bra och framför allt kommer förslaget att gynna de elever som behöver extra stöd.

- Det jag tycker är viktigt är att de får reda på att just den här biten måste vi hjälpa dig med. Och att det också sätts in ett ordentligt stöd. Då gör vi ju den eleven en tjänst. Att bara låta de gå vidare i systemet till den dagen de får betyg och då får reda på att de inte når upp till godkänt, det är ju verkligen att göra de här eleverna illa.