Politiker ovetande om privat biogasexport från Tekniska verken

Beslutet om att ett privat bolag ska sköta exporten av Svensk Biogas och Tekiniska verkens produkter är inget som kommunstyrelsen i Linköping fått information om.

För Monica Ericsson, gruppledare för vänsterpartiet och eldamot av kommunstyrelsen sedan 2002, var det en nyhet att det privata bolaget Swedish Biogas International tar över exporten.

- Jag har ju suttit i planeringsutskott och diskuterat andra bolagsbildningar och vad som är bäst för kommunen. Det här är väl absolut som man ska lyfta i ett sånt sammanhang, säger Monica Ericsson.

Swedish Biogas International ägs helt hållet av Stig Holm som är koncernchef för Tekniska verken. Bolaget har han startat för att komma runt att kommunala företag inte få bedriva export enligt kommunallagen.

Linköpings kommun ska enligt ett licensavtal få tre procent av omsättningen i det nya bolaget. Men Monica Ericsson anser inte att den kunskap som byggts upp i ett kommunalt bolag kan tas över av ett privat bolag.

- Det finns väl andra lösningar man skulle kunna tänka sig, gemensamma bolag eller vad som helst. Nu ger man alltså bort det här till ett privat bolag. Och sen tycker jag också att det är fel att vi som ledamöter i kommunstyrelsen inte känner till det här.

Glad att det kommer igång
Inte heller Annika Lillemets, gruppledare för miljöpartiet kände till det nya bolaget. Men hon är glad över att det nu blir möjligt att exportera kunnandet som Svensk Biogas och Tekniska verken byggt upp.

- Tyvärr är det ju så att kommunallagen inte tillåter kommuner att exportera. Sen blir man alltid glad om man informeras men framför allt blir jag alltid över att det här kommer igång.

Lillemets säger att det självklart är viktigt att ledamöter i kommunstyrelsen informeras om större projekt men är beredd att se mellan fingrarna den här gången.

- Jag utgår från att vi kommer att få information och jag utgår också från att man har skött det här som man ska på Tekniska verken.