Bönder har inte fått hjälpa till att röja

Många bönder i södra Östergötland har varit frustrerade över att inte ha fått hjälpa till i uppröjningsarbetet efter stormen Per.

Efter stormen Gudrun för två år sedan skapades grupper som skulle hjälpa elbolaget Eon med uppröjningsarbetet vid nästa storm. Men den viktiga utbildningen har inte blivit av.

Elbolaget Eon kontaktade bönderna efter den kraftiga stormen för två år sedan och bad då bönderna om hjälp. Men en viktig utbildning har alltså uteblivit.

LRF:s ordförande i Kinda, Rune Larsson, tycker att det känts frustrerande och menar att avbrottstiden kan ha förlängts på grund av detta.

På Eon menar man att en sådan här satsning tar tid eftersom företaget måste ta arbetsgivaransvar för all personal som skickas ut i skogen.