Krishanteringsrådet kräver reservkraft

Länsstyrelsen vill att det ska gå att ställa högre krav på att det finns reservkraft vid mobilmaster så att telefonin inte slås ut lika lätt vid stormar som den för två veckor sedan.

Det var en av idéerna till åtgärder som det regionala krishanteringsrådet kom fram till när det träffades igår.

Även bättre samverkan mellan el-, tele- och IT-bolagen ansåg rådet vara ett högprioriterat område.

Efter stormen för två veckor sedan var stora delar av Kinda kommun utan så väl el som fast och mobil telefoni, och uppröjningsarbetet hade kunnat gå snabbare om parterna samarbetat bättre.