Multisporthall i Norrköping försenas

Bygget av en multisporthall i Norrköping försenas. En omröstning i kommunfullmäktige i Norrköping på måndagkvällen ledde till återremiss av förslaget.

Tillräckligt många borgerliga ledamöter röstade emot förslaget, vilket räckte för att få igenom en återremittering till Kommunstyrelsen.

Den största anledningen är att den socialdemokratiska partigruppen gjort ett tilläggsförslag och nu yrkar på två träningshallar istället för en som tidigare, med ökade kostnader som följd, något som de andra partierna inte tyckte var förankrat.

Beslut kan nu fattas först den 26:e februari.