Motalakontor läggs ned

Kronofogdemyndighetens kontor i Motala stängs den 1 juni i år.

Orsaken är krav på effektivisering.

Kronofogdemyndighetens kontor i landet ska koncentreras och ingen arbetsplats ska ha färre än 20 anställda.

Totalt ska 17 kontor läggas ner och de anställda på de drabbade orterna kommer att erbjudas jobb på närliggande kontor.