Få brott i Ydre

Ydre är den kommun som har lägst brottslighet i landet i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Förra året anmäldes 147 brott i kommunen där det bor 4000 invånare.
De vanligaste brotten var misshandel och skadegörelse.

En förklaring till den låga brottsligheten tros vara att det bor få tjuvar i kommunen.

Högst antal anmälda brott har inte helt oväntat Stockholm.