Vattnet förorenat i Hestra

Invånare i Hestra i Ydre kommun avråds från att använda dricksvattnet.

Ett tekniskt fel har gjort att det blandats för mycket tillsatsmedel i vattnet som därmed fått för högt pH-värde.

- Vattnet är inte livsfarligt att dricka men man bör undvika det, säger Leif Tollemark som är driftchef i Ydre kommun.

När vattnet blir för basiskt kan det skada slemhinnorna och det är det som är risken nu, berättar Lefi Tollemark. När pH-värdet mättes var det 9,7 och vid värden över 9,5 riskerar det att sätta sig på slemhinnorna men vattnet är inte otjänligt enligt Livsmedelsverket.

Nu är personal på plats för att tömma bassänger på vatten och åtgärda problemet. Vattnet ska vara användbart före kvällen, beräknar Leif Tollemark.

Rent vatten finns att hämta vid Vattenverket i Hestra.