Kyrkan samarbetar mer än någonsin

Dagens samarbete mellan Svenska kyrkan och den katolska kyrkan där det bland annat hålls katolska mässor i Svenska kyrkans lokaler, var otänkbart för bara några årtionden sedan.

Det är förre biskopen i Linköpings stift, Martin Lönnebo, som av många räknas som den som först lyckades bryta Svenska kyrkans tradition av rädsla för katoliker.

Det var 1968 vid kyrkornas världsråd i Uppsala. Martin Luther King hade nyligen blivit skjuten, berättar Martin Lönnebo.

- Det var nämligen så att Martin Luther King skulle ha predikat högmässan men han blev skjuten som bekant. Då fick jag idén att försöka få till stånd ett ljusträd som skulle kallas folkförsoningens träd med grenar i de fyra vädersträcken.

Direktsändes i tv
På den tiden ansågs ljusbärare där enskilda kan tända ljus för någon, som katolskt och mycket opassande i Svenska kyrkan.

Men Martin Lönnebo fick igenom sin idé. Invigningen av ljusträdet i Uppsala domkyrka sändes i Eurovisionen, med ärkesbiskopar och utländska kyrkofurstar.

- Det jag framför allt minns är att jag fick så lite kritik. Tiden var helt enkelt mogen och det är ju inte så lätt att kritisera ett folkförsoningens träd.

Det öppnade vägen för sådana här ljusträd i hela norden. Nu tänds det miljoner ljus.

Som vi berättat tidigare så ökar Svenska kyrkan idag sina kontakter med andra samfund och även andra religioner. Katolska mässor hålls sedan länge regelbundet i Svenska kyrkans kyrkor, och muslimer har lånat kyrkans lokaler för att fira avslutningen av fastemånaden Ramadan.

Dessutom närmade sig kyrkan och Svenska missionskyrkan varandra i en unik överenskommelse före jul.

Martin Lönnebo är glad över samarbetet med katolska kyrkan men hoppas ännu mer. Ännu är inte all gammal avoghet gentemot katolikerna borta ur Svenska kyrkan.

- Inte helt, men ganska mycket. Jag skulle ju önska ännu djupare gemenskap på alla sidor i kristenheten, säger Martin Lönnebo.