Vattnet åter drickbart i Hestra

Dricksvattnet i Hestra går nu åter att använda, enligt Ydre kommun.

Det tidigare förhäjda pH-värdet är nu åter normalt. Men man råder abbonenter att låta vattnet rinna några minuter eftersom det kan finnas stillastående vatten i ledningarna.