Norrköping struntar i krav på städning

Trots Arbetsmiljöverkets krav på städning varje dag i skolorna i Norrköping kommer kommunen inte att ändra städrutinerna.

Kommunen anser att skolorna anpassar städningen efter hur lokalerna ser ut och vad de används till och att det är tillräckligt.

Kommunens ståndpunkt framgår av det svar som Norrköpings kommun nu skickat till Arbetsmiljöverket.

- Vi har en tro på att det är de som arbetar där ute som bäst vet vilken städning de behöver och de bedömer de utifrån vilka lokaler de har och hur de används, säger utbildningschef Lars-Åke Edvardsson

Vad gäller skolor med undervisning från förskoleklass och upp till årskurs 6 så har nästan alla skolor städning varje dag, men inte alla. För årskurserna 6 till 9 varierar städfrekvensen.

Nöjd med städningen
Det är varje rektor som bedömer hur mycket städning som ska köpas in och en del enhetschefer prioriterar inte femdagarsstädning. Utbildningschefen Lars-Åke Edvardsson tycker att skolstädningen, i stort sett, fungerar bra.

- Jag tror att man kan säga att vi har en bra städning. Sen kan det vara så att vi kan ha enheter som vi behöver titta över och där vi kan behöva stärka upp städningen. Det kan inte jag utesluta.

Under förra året tittade Arbetsmiljöverket på hur städningen fungerar på Norrköpings skolor. Efter inspektionen ställde man krav på kommunen om bland annat daglig städning av golv och ytor som används en stor del av dagen.

Att kommunen inte rättar sig efter Arbetsmiljöverkets krav på städning varje dag förklarar Lars-Åke Edvardsson så här.

- I vårt svar tittar vi också på de grunder som Arbetsmiljöverket har för den här bedömningen. Där står det inget om städning varje dag. Det står om en tillfredsställande städning och självklart ska vi ha en tillfredsställande städning på alla våra enheter här i kommunen.

Varje rektor ska nu få i uppdrag att se över städrutinerna och vill man ha mer städning är det bara att beställa. Men det kommer inte att finnas några speciella städpengar.

- Nej, det blir inga särskilda pengar från utbildningskontorets sida. Utan det är upp till varje enhet.