Vd till försvar för etanolfabriker

Flera forskare hävdar att etanolproduktion gör av med mer energi än vad man får ut i slutänden.

Men Kennet Werling, vd på Agroetanol i Norrköping tillbakavisar kritiken. Fabriken i Norrköping är energieffektiv, säger han.

- Många av studierna baserar sig på äldre etanolfabriker där man använder etanolen för spritproduktion. Många av dem gör av med mycket energi för sin framställning. Den här fabriken har ju byggts med tanke på biodrivmedel och gjorts så energieffektiv som möjligt, säger Kennet Werling.

Frågan om hur mycket energi man får ut i slutändan om man tar säd och producerar etanol går isär och beror på hur man räknar. Kritikerna säger att man sällan räknar in den energi som går ut när man odlar spannmålet och transporterar det till fabriken. Men Kennet Werling hävdar att det visst blir ett överskott av energi.

Räknar inte in biprodukter
De som kritiserar etanolfabriken i Norrköping räknar heller inte, enligt Werling, med att energin som används i fabriken är förnyelsebar. Detär ett överskott av ånga från kraftvärmevärket som ligger granne med fabriken som försörjer etanolfabriken med energi.

Ytterligare ett plus i produktionen är de 45 tusen ton djurfoder som framställs av den drank som blir över efter etanolproduktionen. En del av dranken används också för att producera biogas i den nya biogasfabriken som nyligen byggts på Händelö.

Spannmål snart för dyrt
Men det finns ett problem med att producera etanol av säd, erkänner Werling. Mycket talar nämligen för att jordbruksprodukter kommer att bli mer åtråvärda för livsmedelsproduktion i framtiden. Då kan det bli för dyrt att använda säden för etanolproduktion.

- Det är nog troligt att vi kommer dit så småningom att marken anses så värdefull att vi inte kan använda till exempel spannmål som råvara. Då hoppas vi att vi fått igång cellulosan så att vi kan använda exempelvis halmen från åkrarna istället.