JO kritiserar Motala kommun

Bildningsnämnden i Motala får kritik av justitieombudsmannen, JO, för att en familj fått vänta i 13 månader på barnsomsorgsplatser till sina barn.

Bildningsnämnden har bett familjen om ursäkt och förklarar att den långa väntan till viss del beror på ett missförstånd. Barnen behövde ingen introduktionsplats för invandrare utan kunde börja på vanlig förskola direkt. Men det missade kommunen, enligt JO:s utredning.

Handläggare Åke Kullberg på bildningsnämnden säger till Motala tidning att kommunen ändrat rutinerna och infört en ny blankett för ansökan om förskoleplats.