Sörmländska barn får åka till Vrinnevisjukhuset

Vrinnevisjukhuset i Norrköping ska börja ta emot barn som är bosatta i södra Sörmland och som behöver träffa barnläkare på kvällar och helger. Det har landstingen i Östergötland och Sörmland kommit överens om i ett nytt avtal.

Det är efter en förändring av barnsjukvården på Nyköpings lasarett som barnen blivit hänvisade till Mälarsjukhuset i Eskilstuna men från och med den första mars får de möjlighet att åka till Vrinnevisjukhuset som ligger närmare.
I Norrköping kommer man ta emot barn som är akut sjuka och som har till exempel svåra infektioner eller andningsbesvär. Hur många patienter som kommer att söka vård i Norrköping vet inte Bo Olenius som är verksamhetschef vid barnkliniken på Vrinnevisjukhuset.
- Vi har fått uppgifter om att det sannolikt rör sig om ett fåtal patienter per dygn och ett begränsat antal vårddygn per år. Åtagandet kommer inte att påverka vår beredskap för barnen i östra Östergötland.