Mångmiljoninvestering ska spara el på Braviken

Verksamheten vid Bravikens pappersbruk i Norrköping kommer att utökas med en ny produktionslinje för termomekanisk massa. Det har skogsindustrikoncernen Holmens styrelse beslutat idag.  

Den nya produktionslinjen ska stå färdig i juni nästa år och ersätter en linje som varit i bruk sen Braviken startade 1977. Det som ska produceras är termomekanisk massa som används vid tillverkning av tidnings- och telefonkatalogpapper. 

Lägre elförbrukning
Investeringen kostar Holmen 435 miljoner kronor och förutom att höja kvaliteten på massan ska den nya linjen minska pappersbrukets höga elförbrukning.

- Det handlar om ett antal ännu oprövade processer som ska vara mer energieffektiva, säger Arne Wallin, vd för Holmen Paper.

Bidrag från staten
Holmen räknar med en elbesparing på runt 25 % och på grund av att delar av tekniken är helt oprövad bidrar den statliga energimyndigheten, STEM, med 45 miljoner kronor.

- Om det blir som vi hoppas kommer vi så småningom att ersätta fler maskiner med den här utrustningen, säger Arne Wallin.