Skadegörelsen på Norrköpings skolor ökar

Under förra året ökade skadegörelsen vid skolorna i Norrköpings kommun jämfört med tidigare år och reparationskostnaderna blev nästan en miljon kronor dyrare för kommunen. Men all skadegörelse anmäls inte och nu inför kommunen nya rutiner.

- Tidigare har konstaden för glaskross, klotter och annan skadegörelse legat på runt två miljoner kronor per år. Under 2006 har den summan sprungit upp till 2,8 miljoner kronor. Det är absolut inte accepterbart, säger Rickard Tjernström, säkerhetsutredare på Norrköpings kommun.

Alla anmäler inte
Krossade glasrutor och nerklottrade väggar är den vanligsate formen av skadegörelse som Norrköpings skolor utsätts. Men all skadegörelse anmäls inte av skolorna.

- Om man tidigare har anmält händelser gång på gång och man inte har haft några större utsikter att få ersättning från försäkringsbolag, så har man kanske inte tyckt att det varit någon större nytta att anmäla, säger Tjernström.

Rutiner ses över
För att få en tydligare bild av brottsligheten och för att kunna sätta in rätt åtgärder ser nu kommunen över sina rutiner för anmälningarna. Bland annat ska man om en vecka införa ett formulär på kommunens intranät.

- Det innebär att man får hjälp med att inge en polisanmälan. Men det blir också en intern skaderapportering till våra försäkringsmäklare, säger Rickard Tjernström.

Dessutom har kommunen sagt till fastighetsentreprenörerna att polisanmäla den skadegörelse man ser. Något som gett effekt, under en dag fick Rickard Tjernström in 12 polisanmälningar från just entreprenörerna.