Vretaskolan flyttar - återinvigs 2009

Naturbruksgymnasiet Vretaskolan skall flytta och byggas upp på nytt. Vretagymnasiet, som den nya skolan skall heta, kommer också bli en plats för utställningar och tävlingar.

- Man kommer märka att man har allt på ett ställe, som till exempel omklädning och med att nå de olika funktionerna som skolan har, säger Roland Nilsson, skolchef för naturbruksgymnasiet i Östergötland.

Kostsamt
Vretaskolan är idag utspridd över ett stort område. Eleverna bor på en plats, har teorilektioner på en annan och den praktiska undervisningen på olika håll. Det gör det kostsamt för skolan att köra eleverna med buss till de olika platserna, dessutom är det tidsödande. Därför vill man alltså samla verksamheten till en plats.

Den nya skolan kommer kosta runt 100 miljoner kronor och Roland Nilsson säger att den upprustning som planerades för Vretaskolan skulle kosta nästan lika mycket, det var därför landstinget som driver skolan tog beslutet att istället bygga en ny.
Fornlämningar
Pengarna skall belånas ur landstingets kassa och betalas igen med de inkomster man får för varje elev som går på skolan.

Skolchef Roland Nilsson hoppas på invigning redan hösten 2009, men det finns mycket kvar att göra innan spaden kan sättas i backen.

En sak som kan fördröja, eller göra att man blir tvungen att flytta skolan till någon annan plats än vad man tänkt sig, är att området är fullt av fornlämningar.

- Men vår konsult tror att hösten 2009 är realistisk och vi håller just nu på med upphandling av arkitekttjänster, säger Roland Nilsson.