Mäns våld mot kvinnor uppmärksammas i Motala

I Motala satsar kommunen pengar från staten på att ordna tre studiedagar om mäns våld mot kvinnor för alla som i sitt arbete möter deras offer.

Tanken med utbildningssatsningen är att kunskapen och medvetenheten om mäns våld mot kvinnor ska öka och därmed också möjligheten att tidigare kunna se och ingripa när en kvinna misshandlas. Brottsofferjouren i Motala och kvinnojouren är medarrangörer till utbildningsdagarna och Tina Olby som är ordförande i Motala kvinnojour säger att det här är något som berör alla.
- Alla behöver ju det här så att från kvinnojourens sida är vi ju jätteglada för att det här har kommit till stånd. Och att vi från kvinnojouren får möta många inom kommunen som jobbar med det här så att vi kan berätta om vår verksamhet så att det kan bli en bra samverkan.
Det var nio år sedan ämnet var föremål för någon större utbildning i Motala. Och det här är en engångssatsning, bekräftar Tina Olby.
- Det är det. Men sedan hoppas vi på att det kan vara början på någonting som kan leda till något bättre för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Motala kommun.
I nästa vecka hålls två av de tre dagarna och allmänheten är välkommen att delta på kvällen den 6:e februari i Motala Folkets hus.