På en vecka körde fler hundra bilister för fort

Nästan 400 bilister i länet fick fortkörningsböter efter riktad polisinstats. 

Fler kameror utmed vägarna gör att fler får böter.

Satsningen på hastighetsövervakningen var en del i en internationell trafiksäkerhetsinstas och totalt i landet rapporterades drygt 11 000 fortkörare.

Det är ökning jämfört med förra årets hastighetsvecka och en förklaring till det är att fasta trafiksäkerhetskameror nu är igång utmed vägarna.