Lågt intresse att studera i Valdemarsvik

Elever i Valdemarsvik söker sig till andra utbildningar och skolor utanför kommunen.

Socialdemokrat vill satsa på aktiviteter och boende för ungdomar för att vända trenden. 

Att andra skolor utanför Valdemarsvik lockar mer har Anton Pryts på musikalprogrammet en förklaring till.
-Ungdomar vill komma ifrån Viken för att träffa nya människor och testa något nytt säger Anders Pryts.

Gymnasieskolan i framtiden
Hur gymnasieskolan ska se ut har diskuterats i kommunen under många år och det har varit osäkert för både elever och personal om vilka program som kommunen velat satsa på.
I år har minskande elevkullar och få sökande till utbildningar tvingat kommunen att lägga ned de tre dyraste programmen.

Kim Edvardsson som går sista året på fordonsprogrammet tycker att politikerna tänker fel.

-Det är bra att ha en fungerade gymnasieskola i kommunen när man nu lägger ner program tror jag det blir ännu färre som vill plugga i Valdemarsvik säger Kim Edvardsson. 

Skola och utbildningar läggs ned
All undervisningen till höstterminens start koncentreras till Funkishuset där vuxenutbildningarna finns och Carl Malmstens hantverkprogram.
Bäckadalsskolan läggs ned liksom musikal , hotell- och restaurang och det populära fordonsprogammet.
Elever som påbörjat utbildningar får pendla till Norrköping. 

Socialdemokraten Helen Johansson Kokkonen i kommunstyrelsen tycker det är bra att kommunen bestämt hur gymnasieskolan ska se ut i framtiden.
Men nu vill hon att kommunen ska satsa på ungdomarna för att öka intresset att studera på orten.

- Vi måste satsa mycket mer på ungdoms- och fritidsaktiviteter för våra ungdomar säger Helen Johansson Kokkonen.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se