Aortan ska undersökas

Alla 65-åriga män i Östergötland ska under året erbjudas en allmän undersökning av kroppspulsådern.

Landstinget i Östergötland är bland de första i landet att införa screening av aortan.

Syftet med ultraljudsundersökningen är att upptäcka bråck på kroppspulsådern för att förebygga att bråcket brister - något som ofta leder till döden.

Det är bara Uppsala läns landsting som infört undersökning tidiagre i landet.

Christine Sonnhag, centrumchef på Hjärtcentrum säger att ett bråck som upptäcks kan när det nått en viss storlek opereras och att riskerna är mindre då än vid en akut operation.