Klimatrisker ska kunna förutses genom nytt dataprogram

Genom ett östgötskt forskningsprojekt ska det i framtiden bli lättare att bedöma hur stora riskerna för ras och översvämningar är på olika platser i landet.

Forskarna ska ta fram ett dataprogram som ger en bild av hur sårbart ett område är, med hänsyn tagen till de pågående klimatförändringarna.

Det är Klimatpolitiskt centrum i Norrköping och Statens geotekniska institut, SGI, i Linköping som har fått fem miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas för att ta fram ett dataprogram som skall kunna bedöma riskerna för ras, skred och översvämningar.

Studien skall genomföras i Götaälvs avrinningsområde där man haft stora problem med ras och skred, tilllexempel när delar av E6:an rasade i december 2006.

Syftet är att exempelvis kommuner ska kunna använda programmet när de planerar för byggen av vägar och hus och då undvika platser som kommer drabbas av till exempel stora vattenflöden. Programmet kommer utformas som en karta, men med många lager av kartbilder som ligger över varandra. I varje lager ska det finnas information som tillsammans ger en bild av hur sårbart för klimatförändringarna ett specifikt område är.

Ett dataverktyg som det här finns enligt forskarna inte någonstans i världen. Anna Jonsson på Klilmatpolitiskt centrum tror att det kommer få stor betydelse, då man idag sällan tar hänsyn till hur klimatet förutspås förändras när man till exempel bygger nära vatten.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se