Landshövdingar vill ha tydligare direktiv

Björn Eriksson och alla landets landshövdingar vill ha en tydligare beskrivning av vilka krav och förväntningar de har på sig, när det gäller att representera länet och främja dess utveckling.

Östergötlands landshövding har därför tillsammans med sin kollega i Jönköpings län, Lars Engqvist, författat en brev till det ansvariga statsrådet, kristdemokraten Mats Odell, där de kräver en tydligare arbetsbeskrivning.

De uppgifter som är direkt kopplade till den statliga myndigheten är angivna i verksförordningar och i länsstyrelseinstruktionen, men det är otillfredsställande att landshövdingens representativa roll bara anges indirekt, skriver Eriksson och Engqvist.