Fler studenter stängs av efter fusk

Allt fler högskolestudenter upptäcks och straffas för att ha fuskat eller på annat sätt ha brutit mot reglerna.

Enligt en sammanställning från Högskoleverket var det i fjol drygt 480 studenter som varnades eller stängdes av från undervisningen. Det är en ökning med nästan tio procent jämfört med året innan.

I de allra flesta fall hade studenterna fuskat genom att plagiera. Näst vanligast var att de använt fusklappar eller andra otillåtna hjälpmedel.