Eleffektivisering i Sverige minskar koldioxidutsläpp utomlands

Om Sverige sänker sin elförbrukning till samma nivåer som till exempel Tyskland skulle utsläppen av koldioxid internationellt minska med lika mycket som Sverige idag släpper ut på ett år.

Det hävdar Björn Karlsson professor vid Linköpings universitet.

60 miljoner ton koldioxid per år. Det är vad som skulle sparas in om Sverige effektiviserade sin elförbrukning. Björn Karlsson är professor i energisystem och har visat att många industrier kan minska sin elförbrukning med 30-50%

- Om vi gör det, bygger kraftvärme och producerar el på ett mycket mer effektivt sätt än vad man kan göra utomlands. Då kommer vi att kompensera alla våra utsläpp i Sverige genom minskade utsläpp utomlands.

Sverige gör av med mer än dubbelt så mycket el jämfört med de flesta andra länder i Europa. Anledningen till det är att priserna på el är och har varit betydligt lägre här än utomlands. Det beror på att vi har god tillgång på el genom både vatten- och kärnkraftsproduktion.

Dyrare el i framtiden
Nu är en gemensam europeisk elmarknad under uppbyggnad och med den kommer de svenska priserna att stiga. Då blir såväl privatpersoner som företag tvingade att minska på elförbrukningen.

- Vi tvingas alltså göra det av konkurrensskäl och det är utomordentligt effektivt ur ett koldioxidperspektiv. Vi är duktiga på att producera el utan koldioxid med vatten och kärnkraft men vi konsumerar tre gånger mer el än vad som är normalt, säger Björn Karlsson.

Eftersom Sverige producerar mycket koldioxidfri el och samtidigt har stora effektiviseringsmöjligheter så kan det få effekter på utsläppen internationellt. Om vi halverar elandvädningen och fortsätter att producera lika mycket el kommer den svenska vatten- och kärnkraften att konkurera ut den elektricitet som annars görs i kolkraftverk som släpper ut stora mängder koldioxid på kontinenten.

Näringslivet vill men inte regeringen
Globalt sett minskar det alltså koldioxidutsläppen med lika mycket som Sverige släpper ut på ett år. Intresset för att energieffektivisera är stort hos industrin även om  det finns fortfarande mycket att göra menar Björn Karlsson.

Däremot tycker han inte att regeringen, vare sig den nya eller gamla, förstått sambandet mellan den höga elkonsumtionen och koldioxidutsläppen.

- Hittills skiljer sig det inte markant från den gamla regeringen, så här måste man också tänka om.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se