Åklagare från flera länder diskuterar mututredning

Svenska åklagare lägger nu i en högre växel i utredningen kring misstänkta mutbrott när stridsflygplanet Gripen lanserades i Tjeckien. I veckan möts åklagare från fyra länder i Holland för att diskutera den fortsatta utredningen.

– Det är ett mycket praktiskt möte där vi ska se om det finns förutsättningar för samarbete över gränserna för de olika utredningsdelarna som det här omfattar, säger överåklagare Christer van der Kwast som leder den svenska brottsutredningen.

– Vi har ju olika delar av information som rör de affärer som på något sätt är av intresse, berättar van der Kwast.

Han leder i första hand utredningen om affären i Tjeckien och i dagarna kommer han att träffa åklagare från Tjeckien, Storbritannien och Österrike i holländska Haag för att diskutera utredningen om eventuella mutor i samband med Gripen-affären i Tjeckien.

Christer van der Kwast vill i nuläget inte berätta om någon delgivits misstanke om brott, men mötet är ovanligt berättar den svenske överåklagaren.

– Från svensk sida är det väl inte vanligt. Jag tror bara det förekommit ett ganska blygsamt fall tidigare. Möjligheten att göra på det här viset är en ganska ny ordning som tillkommit på senare år, säger Christer van der Kwast.