Linköpings universitet satsar på lantbruksforskning

Forskningen om lantbruksdjurs beteende och genetik får allt större utrymme på Linköpings universitet. Under de senaste fyra åren har studierna av till exempel höns och kor ökat och nu söker man pengar från EU för att genomföra ett större forskningsprojekt om grisar.

I arbetet med att få till exempel grisar och kor att växa så snabbt som möjligt har forskningen om djurens beteenden och anpassning fått stå tillbaka, säger Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet:  

- Vi är ju intresserade av det man kallar för hållbarhet hos djuren. Mycket av den djuruppfödning vi har bedrivit under de senaste decennierna har ju gjort djuren väldigt känsliga och vi har fått en ökad sjuklighet och en ökad risk för att djuren helt enkelt inte håller speciellt länge. 

Djur som trivs bättre
Förhoppningen är att forskningen i Linköping bland annat ska ge resultat som visar att man med en annan inriktning på avelsarbetet kan få fram djur som trivs bättre i de miljöer människan har byggt upp.

- Det handlar inte om att bara avla djur för en visst egenskap  eller att bara förändra miljön åt ett visst håll, utan det är kombinationen som är viktig. Att få djur som fungerar i den miljö som vi utformar åt dem, säger Per Jensen.

Komplement till annan forskning
Han säger också att han tror att forskningen på Linköpings universitet kan komplettera de studier som görs på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Att Östergötland inte haft något lantbruksuniversitet har en del inom näringen sett som en nackdel, men Per Jensen tror tvärtom att det kan vara en fördel: 

- Min grupp intresserar ju sig i huvudsak för djursskyddsaspekter. Hur djuren har det och hur djuren mår i det svenska lantbruket och jag tror att vi har förutsättningar att angripa det här ett lite annorlunda sätt med den grundvetenskapliga forskning som finns på det här universitetet.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se