LiU bäst i landet på studentstöd

Linköpings universitet är bäst i landet på att stötta sina studenter. Det konstaterar Högskoleverket efter att ha gjort en utvärdering av hur landets högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård.

Högskoleverkets utvärdering visar att det råder stora skillnader mellan skolorna när det gäller vilket stöd studenterna får och att det på många skolor finns ett bristande engagemang hos ledningen för de här frågorna.

Orsaken till att studentstödet fungerar så bra i Linköping är, enligt verket, bland annat att man har en engagerad ledning och en helhetssyn som gynnar hela verksamheten.

Dessutom får alla nya studenter en bra introduktion till studierna och information om hur studentstödet kan användas under studietiden.